Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Knelpunte in die westerse gesin as gevolg van gesinsverandering

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna F. Steyn

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 42;
Issue: 5;
Start page: 388;
Date: 1977;
Original page

ABSTRACT
Ons leef in ’n eeu wat deur snelle en toenemende verandering gekenmerk word. Hierdie veranderinge en nuwe ontwikkelings is egter nie net tot die tegnologie beperk nie maar vind ook in die maatskaplike lewe plaas. Die veranderinge op maatskaplike gebied is egter nie so vinnig en skouspelagtig soos op die tegnologiese ge­ bied nie, en dit word eers oor ’n lang tydperk geleidelik sigbaar. In der waarheid word hierdie veranderinge eers waargeneem as dit m et die maatskaplike toestande van die era wat dit voorafgegaan het, vergelyk word.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions