Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

KOMPETENCIJE SUPERVIZORA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sonja Žorga

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 14;
Issue: 2;
Start page: 433;
Date: 2007;
Original page

Keywords: supervizor | supervizorove kompetencije | faze supervizorova razvoja.

ABSTRACT
Kad je riječ o osobinama koje bi supervizor trebao imati, valja spomenuti njegove osobne i stručne karakteristike. Svaki bi praktičar u području pomagačkih zanimanja trebao imati većinu tih osobina, ali neke od njih osobito su važne u zanimanju supervizora. U članku se daje kratak prikaz onoga što različiti autori (Hawkins i Shohet, Caroll, Kugler, itd.) govore o stručnim kompetencijama nužnim za kvalitetan supervizijski rad. Istraživači u području supervizije utvrdili su da postoje različite faze kroz koje supervizor prolazi u procesu svog stručnog razvoja. U članku se opisuju obilježja takve četiri uobičajene razvojne faze.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?