Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kompetencje pielęgniarek a wykorzystanie ich potencjału w diagnostyce i leczeniu zaburzeń odżywiania u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krystyna Piskorz-Ogórek

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 1;
Start page: 68;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zaburzenia odżywiania | choroby przewodu pokarmowego | pielęgniarstwo | opieka pielęgniarska

ABSTRACT
Skuteczne i wczesne leczenie oraz diagnostyka schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci jest możliwa przy efektywnym wykorzystaniu potencjału pielęgniarskiego. Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy obecny system organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Polsce wykorzystuje potencjał pielęgniarski do diagnozowania i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci? Przeprowadzono analizę dokumentacji, w tym m.in. programów kształcenia pielęgniarek, w zakresie udziału pielęgniarki w procesie diagnozowania i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci. Analizie poddano również zasady finansowania usług i inne wymogi obowiązujące podmioty, które realizują świadczenia medyczne dla dzieci. Programy kształcenia dyplomowego pielęgniarek umożliwiają pielęgniarkom nabycie wiedzy i umiejętności przeprowadzania badania fizykalnego i podmiotowego pacjentów. Dodatkowo wiedza ta uzupełniana i poszerzana jest o problematykę dziecięcą w ramach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinach: pielęgniarstwa pediatrycznego oraz pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Zatem pielęgniarka z wymienionymi kwalifikacjami posiada wiedzę przydatną do wczesnego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci i może formułować diagnozy pielęgniarskie, takie jak: niezbilansowane odżywianie mniejsze niż zapotrzebowanie organizmu, opóźniony wzrost i rozwój, niewystarczające nawodnienie, nietolerancje pokarmowe u niemowląt itp. Wczesne diagnozowanie zaburzeń odżywiania u dzieci odbywać się powinno na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pielęgniarka rodzinna nie posiada specjalistycznej wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarka gabinetu szczepień POZ nie dokonuje przesiewowej oceny stanu odżywiania, zatem pielęgniarska wstępna ocena dziecka pod kątem odżywiania odbywa się dopiero w środowisku nauczania i wychowania. Właściwe leczenie dzieci w pediatrycznych ośrodkach specjalistycznych prowadzone jest przy aktywnym udziale pielęgniarek pod warunkiem jednak, że posiadają one odpowiednie kursy podyplomowe. Wnioski: System opieki zdrowotnej w Polsce nie wykorzystuje potencjału pielęgniarskiego do wczesnego diagnozowania zaburzeń odżywiania u dzieci.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program