Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Konferencja Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Eugeniusz J. Kucharz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 1;
Start page: 78;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Kongres Europejskiej FederacjiMedycyny Wewnętrznej planowany narok 2010, który miał być zorganizowanyw Sztokholmie, został odwołany zewzględów finansowych. Na posiedzeniuw marcu 2010 r., kiedy poinformowanoo odwołaniu Kongresu, podjęto decyzjęo zorganizowaniu „Dnia Naukowego”(EFIM Scientific Day) jako zastępczejimprezy naukowej. Trudu organizacjikonferencji „w ostatniej chwili” podjęłasię Verena Brinner kierująca Katedrąi Kliniką Chorób Wewnętrznych w Lu -cernie.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?