Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Rybakowski

Journal: Neuropsychiatria i Neuropsychologia
ISSN 1896-6764

Volume: 3;
Issue: 2;
Start page: 92;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologiiodbyła się 29–30 listopada 2007 r.w Poznaniu. Podobnie jak w roku ubiegłym, organizatoramikonferencji byli: Klinika PsychiatriiDorosłych Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, skąd pochodząredaktor naczelny oraz sekretarz pisma,Zakład Neuropsychologii Klinicznej CollegiumMedicum w Bydgoszczy Uniwersytetu MikołajaKopernika w Toruniu, którego kierownik (prof.Alina Borkowska) jest redaktorem części neuropsychologicznej,Sekcja Psychofarmakologii PolskiegoTowarzystwa Psychiatrycznego orazwydawnictwo Termedia, wydawca czasopismaNeuropsychiatria i Neuropsychologia. Wykłady podzielonezostały na cztery odrębne sesje zatytułowaneNeurofarmakologia i neurobiologia,Psychopatologia, Genetyka molekularna i Neurologia.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions