Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Konkurenčne prednosti srednjeevropskih mest v čezmejni regiji Alpe-Jadran

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nataša Pichler-Milanović | Marjan Hočevar

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 13;
Issue: 2;
Start page: 45;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Alpe-Jadran | anketa | Gradec | konkurenčne prednosti | Ljubljana | srednja Evropa | Trst | Zagreb

ABSTRACT
V prispevku so obravnavane tekmovalne prednosti osrednjih mest regije Alpe-Jadran, ki sta jih avtorja opredelila na osnovi ankete izvedene med strokovnjaki in vodilnimi delavci različnih področij. Najprej so prikazana mnenja o mednarodni podobi mest, mednarodnih funkcijah, marketinških lastnostih in tekmecih. Naslednja tema je kakovost življenja v mestih, in sicer raziskana prek stanovanj, urbanih storitev, naravnega in poslovnega okolje. Sledi poglavje o razvojnih projektih in medmestnem sodelovanju. Prispevek zaključujejo tri poglavja z razmišljanji o usmeritvah za izboljšanje nadnacionalne prizoriščnosti in kakovosti življenja v mestih obravnavane regije, novih strategijah razvoja mest ter usmeritvah za izboljšanje nadnacionalnega položaja Ljubljane.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?