Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

KRŠĆANSKI PRISTUP KONVENCIJI O DJEČJIM PRAVIMA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ela Balog

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 171;
Date: 2003;
Original page

Keywords: konvencija o pravima djeteta | biblijska načela | Kristov pristup | vrijednost djeteta u Božjim očima

ABSTRACT
Svako dijete kojemu nisu zadovoljene osnovne ljudske potrebe na fizičkom, emocionalnom, socijalnom i duhovnom planu je dijete u opasnosti. UN-ova Konvencija o dječjim pravima donesena je u cilju zaštite djece u različitim rizičnim situacijama i ona je primjenjiva za svu djecu širom svijeta. Sama Konvenicija se može tumačiti s različitih aspekata, a u ovom se članku govori o biblijskom stavu za zauzimanje za pravdu, suosjećanje i milost. Biblija jasno daje osnovna načela na kojima se temelje društveni odnosi, a to su: svi ljudi imaju vrijednost u Božjim očima.Neki kršćanski pokreti nisu zadovoljni Konvencijom jer smatraju da djeca imaju veća prava od roditelja. Međutim, kada se ona bolje prouči, uočljivo je da jasno potvrđuje i snažno se zalaže za obitelj i njenu ulogu u razvoju djeteta. Prihvaćanje Konvencije širom svijeta otvara mogućnost rasprave i uspostavljanje dijaloga o izrabljivanju, zanemarivanju i zlostavljanju djece u svakom pogledu.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions