Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

KRATKOTRAJNO IZDVAJANJE NASILNIKA IZ OBITELJI - DA ILI NE ?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Irena Cajner Mraović

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 57;
Date: 2000;
Original page

ABSTRACT
Osvještavanje društva glede nasilja u obitelji doslovno je katapultiralo policiju u arenu zaštite djece i žena od nasilnih očeva i supruga. Jasno je da društvo mora nešto činiti da bi suzbilo problem obiteljskog nasilja, ali postavlja se pitanje učinkovitosti raspoloživih interventnih mjera. U radu se navode rezultati inozemnih studija koji govore o preventivnom djelovanju uhićenja i kratkotrajnih kazni lišenja slobode, ali samo na određene skupine obiteljskih nasilnika. Izneseni su i empirijski podaci koji ne podupiru logiku za aktualno postupanje policije u slučajevima nasilja u obitelji. U kontekstu tih spoznaja čini se nesvrsishodnim, ako ne čak i kontraproduktivnim, zahtijevati od policije da nastavi intenzivirati pokretanje prekršajnih postupaka protiv obiteljskih nasilnika kada znamo da se dalje s njima nećeništa raditi u cilju njihove rehabilitacije i da oni u takvim situacijama zapravo predstavljaju ponovnu prijetnju za svoje žrtve.Zaključno se konstatira da privremeno udaljenje može biti najbolje trenutačno rješenje za žrtvu i počinitelja nasilja u obitelji, ali je nerealno očekivati dugoročne preventivne učinke takve mjere.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?