Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kreftrelaterte smerter hos alvorlig demente i sykehjem

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ulla Soini | Gudrun Nilsen

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 70;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Demente pasienter | sykehjem | smertelindring | kreftsmerter | kartlegging av smerter

ABSTRACT
Møtet med en kreftrammet, alvorlig dement pasient i sykehjem ga et eksempel på sykepleiernes utfordringer til å bidra med god smertelindring. Gjennomgang av tidligere forskning viser at alvorlig demente er mer utsatt for ikke å få optimal smertelindring enn andre i samme medisinske situasjon. Bruken av smertelindrende medikamenter både nasjonalt og internasjonalt er mye lavere enn til ikke demente, til tross for at demente opplever like mye smerter som andre. Det synes å være behov for mer systematisk kartlegging av smerter hos demente i sykehjem, og det er nå forsøkt utviklet evalueringsverktøy som kan brukes til dette. Selv om det må tas hensyn til at eldres reaksjoner på legemidler endres og krever forsiktighet, så er det verken faglig forsvarlig eller akseptabelt at demente ikke får fullgod smertelindring ved kreftsykdom. Sykepleierne i sykehjem har et stort ansvar for å bidra til at også alvorlig demente får nødvendig lindring for sine kreftsmerter.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?