Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Krwiak śródścienny aorty - jedna z postaci ostrego zespołu aortalnego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon | Maciej Strączyński

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 9;
Issue: 6;
Start page: 437;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: aorta | krwiak śródścienny | ostry zespół aortalny | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Krwiak śródścienny aorty (aortic intramural hematoma - AIH) jest ostrą chorobą klatki piersiowej. Charakteryzuje się krwotokiem śródściennym aorty bez przerwania ciągłości błony wewnętrznej i bez wytworzenia się światła rzekomego naczynia. Jest jedną z postaci ostrego zespołu aortalnego (acute aortic syndrome - AAS), nagłego stanu klinicznego z umiejscowieniem patologii w obrębie ściany aorty, z nagłym początkiem, wystąpieniem silnego bólu w klatce piersiowej oraz zagrożeniem dla życia chorego. Na zespół jednostek chorobowych zaliczanych do AAS, oprócz AIH, składają się: rozwarstwienie aorty, wrzód drążący aorty, pęknięcie tętniaka aorty oraz uraz aorty. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technik obrazowych, takich jak: tomografia komputerowa, echokardiografia przezprzełykowa i rezonans magnetyczny, można precyzyjnie rozpoznawać AIH, co umożliwia szybkie wdrożenie adekwatnego leczenia. Strategia postępowania terapeutycznego u chorych z AIH zależy od lokalizacji zmiany, dynamiki jej rozwoju, nasilenia objawów klinicznych oraz obecności powikłań obciążających rokowanie. Podstawowym kryterium podziału AIH warunkującym sposób leczenia jest obecność lub brak zajęcia aorty wstępującej. Głównym celem leczenia zachowawczego w AIH bez zajęcia aorty wstępującej jest obniżanie ciśnienia tętniczego krwi i monitorowanie stanu pacjenta na oddziale intensywnej opieki medycznej. U chorych z krwiakiem aorty wstępującej, lub z dynamicznymi powikłaniami, jak: poszerzanie się obszaru krwiaka, pęknięcie ściany aorty z tamponadą osierdzia, krwotok do śródpiersia, wstrząs oraz ostre niedokrwienia narządów, powinno być wdrożone leczenie chirurgiczne. W wybranych przypadkach można kwalifikować chorych do wykonania śródnaczyniowych technik zabiegowych.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program