Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Krydsmodel for undervisningstilrettelæggelse

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jeppe Bundsgaard

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 10;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
I denne artikel præsenteres en krydsmodel over undervisningsformers organiseringstyper med modsætningen monologisk- dialogisk på den ene akse og lærerstyret-studenterstyret på den anden akse. Inden for hver kvadrant beskrives en typisk undervisningsform, og gennem en analyse af fordele og ulemper ved de forskellige undervisningsformer argumenteres for, at det er en fordel at variere undervisningsformerne ved tilrettelæggelse af universitetsundervisning, således at der finder undervisning sted inden for alle fire kvadranter. Denne argumentation underbygges af en empirisk undersøgelse af de studerendes opfattelse af læringsudbytte på et modul, der ertilrettelagt med undervisning inden for alle fire kvadranter i krydsmodellen.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?