Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aleksandra Wieczorek | Alicja Żarkowska | Beata Radzymińska-Chruściel | Piotr Kaczmarek | Przemysław Oszukowski | Ewa Gulczyńska | Iwona Maroszyńska | Tomasz Moszura | Andrzej Sysa | Maria Respondek-Liberska

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 10;
Issue: 1;
Start page: 78;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zwężenie zastawki aorty | echokardiografia płodowa | diagnostyka prenatalna | plastyka balonowa | |

ABSTRACT
Przedstawiono przypadek płodu/noworodka z rozpoznaną prenatalnie w 32. tygodniu ciąży krytycznym zwężeniem zastawki aortalnej. Zastosowano przezłożyskową terapię inotropową i stymulację dojrzałości płuc płodu. Monitorowano rozwój i stan płodu w badaniach sonograficznych i echo-kardiograficznych uzyskując poprawę: zmniejszenie względnej wielkości serca, podwyższenie frakcji skracania lewej komory, polepszenie wydolności układu krążenia płodu oraz regresję hiperechogenicznego pogrubienia wsierdzia. Ciążę zakończono drogą cesarskiego cięcia w 37. tygodniu z powodu pogorszenia stanu hemodynamicznego płodu. W 8. godzinie życia pourodzeniowego wykonano zabieg balonowej plastyki zastawki aorty u noworodka uzyskując skuteczne poszerzenie zwężenia. Noworodek został wypisany do domu w dobrym stanie klinicznym w 12. dobie życia. Krytyczne zwężenie zastawki aortalnej u płodu jest wadą o złym rokowaniu, lecz u niektórych pacjentów terapia przezłożyskową, przygotowanie płodu do porodu oraz niezwłoczna interwencja kardiologiczna tuż po porodzie, może zakończyć się sukcesem i wypisaniem noworodka do domu w dobrym stanie ogólnym.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona