Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

KUR’AN-I KERİM’DE KDY KÖKÜNÜN SEMANTİK YAPISI VE TÜRKÇEYE AKTARIMI / THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE KDY ROOT IN THE HOLY QUR’AN AND ITS TRANSLATION INTO TURKISH

ADD TO MY LIST
 
Author(s): M. Sami ÇÖLLÜOĞLU

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 4;
Start page: 67;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Kur’an | Semantik | Kök | Çeviri | Kontekst | Qur’an | Semantics | Root | Translation | Context

ABSTRACT
Bu çalışmada KDY kökünün semantik yapısı ve Kuran’daki kullanımları incelenmektedir. Kur’an'-ı Kerim’de altmış üç yerde farklı formlarda geçen KDY kökü, çok anlamlı bir yapıya sahiptir. Etimolojik olarak kesmek, ayırmak, bir şeyi bitirmek/tamamlamak anlamına gelen kök, kontekst ve birlikte kullanıldığı kelimelere bağlı olarak farklı anlamları bünyesinde taşımaktadır.Dolayısıyla KDY köklü kelimeler Türkçeye aktarılırken bu durumun göz önünde bulundurulması ve kökün bağlamıyla örtüşen karşılıkların tercih edilmesi önem arzetmektedir.This Article examines semantic structure of the KDY roots and its usage in the Qur’an. The KDY root, which is mentioned in sixty-three different places in the Qur’an in various forms, has a polysemantic structure. The root which has etymological definitions like cut, divide, to finish/complete carries different meanings according to its context and the words related to it. Therefore it is important to consider this situation while words with KDY root are translated into Turkish and the equivalents, which are compatible with roots context, to be chosen.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?