Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Kurumsal içerik yönetimi bileşenlerinin bir savunma sanayii organizasyonu örneğinde değerlendirilmesi = Evaluation of enterprise content management components within the example of defense industry organization

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Çakmak, Tolga | Külcü, Özgür

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 263;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: İçerik yönetimi | Kurumsal içerik yönetimi | Kurumsal içerik yönetimi bileşenleri | Savunma sanayii | Türkiye | Content management | Enterprise content management | Enterprise content management components | Defense industry | Turkey

ABSTRACT
Organizasyonlar doküman, belge, web içerik ve e-posta yönetimi gibi farklı amaçlarla geliştirdikleri bilgi sistemlerini kurumsal içerik yönetimi altında bütünleştirmeye yönelmektedirler. Çalışmamızda bu çerçevede Türkiye'de bir savunma sanayii kuruluşundaki koşulların ve beklentilerin kurumsal içerik yönetimi bileşenleri açısından analiz edilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç kapsamında geliştirilen web tabanlı bir anket uygulaması ile çalışanların günlük işlerinde kullanmış oldukları doküman yönetimi sistemleri, elektronik posta sistemleri, Web içerik yönetimi uygulamaları ve Evrak/Belge Sistemleri 167 birimden 337 kullanıcı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre; kurumda elektronik posta yönetimi sistemlerinin diğer sistemlere göre daha iyi düzeyde olduğu, en çok kurumsal belge yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi, kurumun bütününü kapsayan bir sistem yaklaşımının yapılandırılması ve bu yöndeki farkındalığın artırılması gerektiği vurgulanmıştır. / Organizations tend to integrate the systems, such as document, records, web content and e-mail management that they develop for various purposes under enterprise content management. In this respect, the aim of this study is to analyze the current conditions and expectations of a defense industry organization in Turkey. According to this aim, the document management systems, electronic mail systems, Web content management applications used by the employees while running their day-to-day activities and the document/records systems used for official correspondence in 167 departments by 337 users within an organization specialized in defense industry in Turkey have been analyzed with a web based survey. Results show that the electronic mail management systems in the related organization are at a higher level than the other systems, and records management systems should be developed more than other analyzed systems. Implementation of an enterprise content management system and increasing the awareness of employees about enterprise content management are also recommended by the authors.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?