Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

L'Estatut com a norma i la seva funció constitucional El Estatuto como norma y su función constitucional

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Enoch Albertí, Josep M.Castellà; Enric Fossas; Joaquín Tornos

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Start page: 81;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Concepte i funció de l’Estatut d’autonomia en la Sentència 31/2010, de 28 de juny, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya (81-85)Enoch Albertí RoviraLa funció constitucional de l’Estatut en la Sentència 31/2010, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya (86-90)Josep M. Castellà AndreuL’Estatut com a norma i la seva funció constitucional. Comentari a la Sentència 31/2010 (91-95)Enric Fossas EspadalerL’Estatut com a norma jurídica (96-100)Joaquín Tornos MasConcepto y función del Estatuto de Autonomía en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña (81-85)Enoch Albertí RoviraLa función constitucional del Estatuto en la Sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña (86-90)Josep M. Castellà AndreuEl Estatuto como norma y su función constitucional. Comentario a la Sentencia 31/2010 (91-95)Enric Fossas EspadalerEl Estatuto como norma jurídica (96-100)Joaquín Tornos Mas
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions