Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

L'ús de Netvibes a dues biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya : una eina per gestionar múltiples prioritats

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Carnerero Gámiz, Francesc | Romaní Herrera, Mar | Yoldi Ballarín, Àlex | Clavero Campos, Javier | Pérez Gálvez, Andrés

Journal: BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació
ISSN 1575-5886

Issue: 23;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Library services | Academic libraries | Computer programs | Free software | Information management | Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca Rector Gabriel Ferraté | Universitat Politècnica de Catalunya. Campus del Baix Llobregat. Biblioteca

ABSTRACT
Es descriu la utilització de l'escriptori virtual Netvibes a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté i la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya. L'ús dels escriptoris virtuals respon a les necessitats d'aquestes dues biblioteques, que comparteixen característiques comunes: múltiples punts d'atenció als usuaris, una gran superfície distribuïda en plantes independents, molta rotació de personal i ús de múltiples aplicacions per prestar serveis. La utilització dels escriptoris virtuals es presenta com una possible solució a aquestes problemàtiques, i alhora obre un gran ventall de possibilitats per millorar i simplificar els fluxos d'informació de qualsevol organització. Es pot afirmar que l'ús de l'escriptori virtual millora la prestació dels serveis compartint i integrant dades, fins i tot, alienes.We describe the use of the Netvibes virtual desktop at the Rector Gabriel Ferraté Library and at the Baix Llobregat Campus Library at the Polytechnic University of Catalonia. Virtual desktops respond effectively to the needs of these two libraries, which share common features: multiple information desks, a large surface area distributed over different floors, high levels of staff rotation, and the use of multiple applications to provide service. The use of virtual desktops provides solutions to the problems posed, while offering at the same time a wide range of possibilities for enhancing and simplifying the information flows of any organization. Virtual desktops enhance service provision by sharing and integrating data, including external data.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program