Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE LANGUAGE USE OF ARISING FROM SOCIAL DIVERSITY AND AN ASSESSMENT INTENDED FOR TURKISH EDUCATION
SOSYAL FARKLILIKLARDAN KAYNAKLANAN DİL KULLANIMI VE TÜRKÇE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Murat ŞENGÜL

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2166;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Language education | Turkish education | social diversity. Dil eğitimi | Türkçe eğitimi | sosyal farklılıklar

ABSTRACT
In this study, depending on social diversities, it is taken on the differing dimensions from standard language of language usage arouse from individuals and mentioned about the issues need to be considered for applications intended to education and instruction of Turkish Language in terms of obviating those diversities. Bu çalışmada, sosyal farklılıklara bağlı olarak, bireylerde ortaya çıkan dil kullanımının ölçünlü dilden farklılaşan boyutları ele alınmakta, bu farklılıkların giderilmesi açısından Türkçenin eğitimi ve öğretimine yönelik uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmektedir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program