Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Leczenie pierwotnych chłoniaków skóry. Rekomendacje Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Małgorzata Sokołowska-Wojdyło | Ewa Lech-Marańda | Waldemar Placek | Janusz Meder | Jan Maciej Zaucha | Jan Walewski

Journal: Przegląd Dermatologiczny
ISSN 0033-2526

Volume: 97;
Issue: 4;
Start page: 225;
Date: 2010;
Original page

Keywords: pierwotne chłoniaki skóry | klasyfikacja pierwotnych chłoniaków skóry | leczenie miejscowe | leczenie ogólne | rekomendacje

ABSTRACT
Pierwotne chłoniaki skóry stanowią heterogenną grupę nowotworówukładu limfoidalnego, wśród których około 75% wywodzi się z limfocytówT i których pierwotnym i dominującym klinicznie umiejscowieniemjest skóra. Pierwotne chłoniaki skóry cechuje odmienny przebiegkliniczny i rokowanie w porównaniu z chłoniakami układowymi.Chłoniaki skóry mają najczęściej przebieg przewlekły, ale całkowitewyleczenie chorego rzadko jest możliwe. Diagnostyka i leczenie pierwotnychchłoniaków skóry jest zagadnieniem interdyscyplinarnym,w które powinni być zaangażowani, obok dermatologów, równieżonkolodzy, hematolodzy i patomorfolodzy. Powstała w 2009 roku SekcjaChłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków podjęłapróbę opracowania jednolitych zaleceń terapeutycznych, które byłybyuznane i stosowane w środowiskach wszystkich zaangażowanych specjalności.Są one oparte na dostępnych europejskich i światowych rekomendacjachoraz na doświadczeniu polskich ośrodków dermatologicznychi hematoonkologicznych w zakresie leczenia chłoniaków skóry.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona