Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Leczenie świeżego zawału serca - farmakoekonomika pierwotnej angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 275;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: PTCA | pierwotna angioplastyka | leczenie trombolityczne | opłacalność | kosztowa efektywność

ABSTRACT
Inwazyjne leczenie świeżego zawału serca jest alternatywnym sposobem leczenia świeżego zawału serca w stosunku do terapii trombolitycznej. Wiele badań klinicznych wykazało, że przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA) jest bardziej skuteczną metodą udrazniania zamkniętych naczyń niż leczenie fi-brynolityczne, o ile jest wykonana w krótkim czasie od wystąpienia objawów zawału serca, w ośrodku mającym duże doświadczenie, ze stałym dostępem do pracowni hemodynamicznej oraz zapleczem kardiochi-rurgicznym. Prezentowane w niniejszej pracy wyniki badań farmakoekonomicznych, oparte na dużych badaniach klinicznych, dowodzą, że wysokie koszty samej procedury nie znajdują odzwierciedlenia we wzroście kosztów całkowitych w stosunku do leczenia farmakologicznego, a skrócony pobyt w szpitalu chorych leczonych pierwotnym PTCA powoduje, że jest to metoda o korzystniejszym stosunku efektu do kosztu. PTCA i leczenie fibrynolitycznie nie są wyłączającymi się metodami leczenia. Zalety kliniczne każdej z nich mogą się nawzajem uzupełniać. Łączne stosowanie tych metod terapeutycznych było przedmiotem badania PACT (Plasminogen Activator Angioplasty Compatibility Trial), w którym udowodniono poprawę kliniczną i wskazano możliwe korzyści farmakoekonomiczne płynące z połączenia tych metod. Analizy farmakoekonomicz-ne, oceniające miejsce pierwotnego PTCA w terapii zawału serca w warunkach polskiej ochrony zdrowia, określą w przyszłości rolę tego typu leczenia w Polsce.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions