Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Leiers na die Noorde. Studies oor die Groot Trek

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 6;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Groot Trek | Britise owerheid en die Groot Trek | Grepe uit Andries Pretorius se lewe | Robert Scoon (1789-1837) | Piet Uys | Matabele

ABSTRACT
Reeds jarelank beywer prof dr C. F. J. Muller hom om, deur deeglike navorsing en insiggewende beskrywings ons kennis oor die Groot Trek en die Groot Trek-tydperk te vermeerder, te verbreed en te verdiep. Hiervan getuig onder meer sy standaardwerk Die Britise owerheid en die Groot Trek (1949 en later) sy omgansryke studie Die oorsprong van die Groot Trek (Kaapstad, 1974) en 'n aantal kleiner studies wat reeds in die verlede afsonderlik gepubliseer is in tydskrifvorm. Tans het hy, deur verdere navorsing aangevul, in bogenoemde publikasie in boekvorm verskyn.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil