Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Lekowrażliwość szczepów Helicobacter pylori - obserwacje własne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Zawadzka-Gralec | Małgorzata Wróblewska | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Mierzwa | Monika Parzęcka | Grażyna Bała | Jadwiga Ślusarska-Kopala | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 10;
Issue: 1;
Start page: 29;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | hodowla | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zakażenie Helicobacter pylon (H. pylori) jest czynnikiem etiologicznym zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Do metod diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce zakażenia należy hodowla bakterii. Pozwala ona na identyfikację pałeczek H. pylori oraz określenie ich wrażliwości na leki przeciwbakteryjne. Cel pracy: Określenie lekowrażliwości szczepów H. pylori wyizolowanych z błony śluzowej żołądka i dwunastnicy pacjentów w wieku rozwojowym. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 100 pacjentów z objawami dyspepsji w wieku od 18 miesięcy do ukończenia 18. roku życia. Biop-taty pobierano na standardowe podłoże transportowe (Potargem pylori, Bio Merieux). Następnie szczepy zamrażano w temperaturze -80°C. Po przekazaniu do Pracowni Mikrobiologicznej, szczepy inkubowano na podłożu selektywnym (Helicobacter Agar modified, Beckton-Dic-kinson GmbH) w warunkach mikroaerofilnych (CampyPak Plus, BBL), następnie identyfikowano i określano wrażliwość na amoksycylinę, klarytromycynę i metronidazol za pomocą E-testów (E-test, AB Biodisk). Wyniki: Uzyskano 15 dodatnich hodowli H. pylori. W grupie chorych, od których wyizolowano H. pylori byto 7 chłopców i 8 dziewczynek, a przeważały dzieci w wieku szkolnym. Nie stwierdzono oporności pałeczek H. pylori na żaden z trzech badanych leków przeciwbakteryjnych. Wnioski: Stwierdzono pełną wrażliwość wyizolowanych szczepów H. pylori na amoksycylinę, klarytromycynę i metronidazol.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil