Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

LIFE AT THE THRESHOLD -MIGRATION AND RITUAL AS A WOMAN EXPERIENCE-
EŞİKTE YAŞAMAK -BİR KADIN TECRÜBESİ OLARAK GÖÇ VE RİTÜEL-

ADD TO MY LIST
 
Author(s): İlkay ŞAHİN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 2056;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Migration | Ritual | Woman Göç | Ritüel | Kadın.

ABSTRACT
The Turks who moved to Amersfoort, a city in Holland, from Turkey in 1960s have built a migrant socio-cultural life and society in these living spaces in the course of the last half century. The economic movement of the 1960s has turned into a socio-cultural mobility together with the participation of woman as an actor in 2000s, and this has created a society in Amersfoort owning a typically social and cultural organization. Thus, in the same period which the female actor took part into the process, the Turks created a migrant Turkish society having owned a distinctive social structure and cultural field of meaning in Amersfoort. This study aims at investigating the sample of the Turks having left from the town of Bogazliyan and settled in Amersfoort as a socio-cultural action creating a migrant socio-cultural life. The experience beginning as a demographic action with an economic motive was turned into migration by the woman will be evaluated under the light of data obtained from the sample of the migration from the town of Bogazliyan towards Amersfoort. Based on the thorough depth-interviews and participant observations made in the context of Turkish migrant society living in Amersfoort, the transformation of a demographic movement into a socio-cultural action in a way it will create a Turkish migrant society, and the woman as the essential actor of this transformation will be revealed. Altmışlı yıllarda Türkiye’den yola çıkarak Hollanda’nın Amersfoort şehrine göç eden Türkler geçen yarım yüzyıllık süreçte bu yeni yaşam alanlarında bir göçmen sosyokültürel hayatını ve toplumunu inşa etmişlerdir. Altmışlı yılların ekonomik hareketi kadın aktörün katılımıyla birlikte iki binli yıllarda sosyokültürel bir hareketliliğe dönüşmüş ve Amersfoort’da kendine özgü sosyal ve kültürel organizasyona sahip bir toplumu meydana getirmiştir. Anlaşılacağı üzere kadın aktörün sürece dahil olmasıyla birlikte Türkler Amersfoort’da kendine özgü sosyal yapısı ve kültürel anlam alanı olan bir göçmen Türk toplumunu inşa etmiştir. Bu çalışma göçü, kalıcılığı öngören bir göçmen sosyokültürel yaşamını meydana getiren sosyokültürel bir hareket olarak Boğazlıyan kasabasından yola çıkıp Amersfoort’da yerleşen Türkler örneğinde ele almayı kendisine konu edinmiştir. Ekonomik belirlenimli demografik bir hareket olarak başlayan bir tecrübenin kadın tarafından göç haline getirilişinin Boğazlıyan kasabasından Amersfoort’a yönelik göç tecrübesi örneğinde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece Amersfoort’da yaşayan göçmen Türk toplumu bağlamında yapılan derinlemesine görüşme ve katılımlı gözlemlere dayalı olarak demografik bir hareketin bir göçmen Türk toplumunu meydana getirecek biçimde sosyo-kültürel bir eyleme dönüşümü ve bu dönüşümün temel aktörünün kadın oluşu gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions