Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

LIFELO NG EDUCATION - THE OBLIGATION OR THE MISSION OF THE UNIVE RSITIES? / Celoživotní vzdělávání - povinnost nebo poslání vysokých škol?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bednaříková Iveta

Journal: Technológia vzdelávania
ISSN 1335-003X

Volume: 18;
Issue: 10;
Start page: 15;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Lifelong learning | university | adult education | quality | professionalism | client access | educators | motivation

ABSTRACT
The paper deals with the issue of the lifelong learning at universities from two angles. It points to the social mission of universities in meeting the idea of the lifelong learning and indicates the disproportions and the problems, too. It cases them the preferred economic approach and the lack of the educators´ motivation by the lifelong learning realization at the university.Příspěvek se zabývá problematikou celoživotního vzdělávání na vysokých školách ze dvou úhlůpohledu. Poukazuje na společenské poslání vysokých škol při naplňování myšlenky celoživotního vzdělávání a současně naznačuje disproporce a problémy, které při samotné realizaci celoživotního vzdělávání na vysoké škole způsobuje preferovaný ekonomický přístup a nedostatečná motivace vzdělavatelů.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil