Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

La llengua La lengua

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Antoni Milian; Xavier Muro; Anna M. Pla;

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Start page: 131;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
El règim de les llengües oficials. Comentari a la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny (131-138)Antoni Milian i MassanaValoració dels aspectes relatius a la llengua en la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya (139-143)Xavier Muro BasEl règim lingüístic en la Sentència 31/2010, de 28 de juny (144-148)Anna M. Pla BoixLa llengua en la Sentència de 28 de juny de 2010 (149-153)Eva Pons Parera  El régimen de las lenguas oficiales. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio (131-138)Antoni Milian i MassanaValoración de los aspectos relativos a la lengua en la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña (139-143)Xavier Muro BasEl régimen lingüístico en la Sentencia 31/2010 de 28 de junio (144-147)Anna M. Pla BoixLa lengua en la Sentencia de 28 de junio del 2010 (148-152)Eva Pons Parera
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program