Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

lmmunoenzymatyczna metoda oznaczania przeciwcial antymitochondrialnych M2 w surowicach chorych na pierwotna żółciową marskosc wqtroby

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aleksandra Lewartowska | Włodzimierz Zych | Andrzej Habior | Wanda Wojciechowska | Andrzej Gardas

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 41;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: pierwotna żółciowa marskość wątroby | przeciwciała antymitochondrialne | ELISA

ABSTRACT
Celem pracy było opracowanie immunoenzymatycznego testu (ELISA) do oznaczania przeciwciał antymitochondrialnych M2. Oznaczanie przeciwciał M2 ma zasadnicze znaczenie diagnostyczne w pierwotnej żółciowej marskości wątroby (PBC). Zastosowano następującą procedurę: antygenem M2 (Sigma) opłaszczano polistyrenowe płytki mikrotitracyjne. Płytki ze związanym antygenem inkubowano z rozcieńczoną surowicą (minimalne rozcieńczenie 1 tys., kolejne rozcieńczenia dwukrotnie większe), a potem z przeciwciałem przeciwko IgG ludzkim znakowanym peroksydazą. Następnie przeprowadzano reakcję z substratem peroksydazy i odczytywano absorbancję przy 450 nm. Współczynnik zmienności wewnątrzseryjnej metody wynosi 3,5-7,8%, a zmienności międzyseryjnej 9,8-10,1%. Na podstawie opracowanego testu zbadano 73 surowice chorych na PBC. Występowanie przeciwciał M2 stwierdzono u 67 chorych (91,8%). Miano przeciwciał było bardzo wysokie; tylko w dwóch przypadkach wynosiło 1:103 (tj. minimalne rozcieńczenie surowicy), natomiast aż w 64,4% wynosiło 1:105 i więcej. W grupie 170 chorych ze schorzeniami innymi niż PBC przeciwciała M2 o niskim mianie wykryto w dwóch przypadkach: u osoby chorej na przewlekłe zapalenie wątroby i u osoby chorej na chorobę Hashimoto. Przeciwciał M2 nie wykryto w żadnej z 57 surowic zdrowych. Opracowany test charakteryzuje się dużą czułością (91,8%) i specyficznością (99,1%). Wykonanie oznaczenia jest proste i szybkie.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil