Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Losy płodów z tachyarytmiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Respondek-Liberska | Katarzyna Jarosik | Katarzyna Janiak | Andrzej Sysa | Urszula Kowalska-Koprek | Jan Wilczyński | Jerzy Stańczyk

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 35;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: diagnostyka prenatalna | echokardiografia płodowa | częstoskurcz nadkomorowy | leczenie

ABSTRACT
Cel pracy: Retrospektywna analiza przypadków częstoskurczu u płodu z akcją serca powyżej 200 uderzeń na minutę w 2 ośrodkach zajmujących się kardiologią prenatalną. Materiał i metodyka: Z bazy danych przeanalizownao 91 płodów, u których w badaniu echokardiograficznym zarejestrowano rytm serca komór powyżej 200 uderzeń na minutę. średni wiek płodu w czasie badania echokardiograficznego wynosił 32 tygodnie (22-40), średni wiek ciążowy w chwili porodu - 36 tygodni (30-42), średnia punktacja w skali Apgar 7,8 (1-10), średnia masa urodzeniowa - 3016 g (1720-4050). Wyniki: W terapii płodów stosowano digoksynę, sotalol, amiodaron, ajmalinę, propafenon (dożylnie, doustnie, dopłodowo). W 20% ciąże ukończono przed włączeniem terapii. W 65% podjęto próbę leczenia in utero, a u 11% płodów zastosowano monitorowanie stanu płodu. W 13% doszło do zgonu płodów lub noworodków. W 76% uzyskano umiarowienie rytmu serca płodu przed porodem. W 3% obserwowano przejściowy częstoskurcz u noworodka, w 8% przypadków obserwowano uporczywe zaburzenia rytmu wymagające długotrwałej hospitalizacji i złożonej farmakoterapii. Wśród płodów, u których położnicy zdecydowali o zakończeniu ciąży w czasie 48 godzin po postawieniu diagnozy kardiologicznej, u 28% obserwowano utrzymywanie się częstoskurczu po urodzeniu, natomiast u 72% częstoskurcz ustąpił całkowicie, bądź występowały pojedyncze skurcze dodatkowe. Wnioski: 1.W 79% analizowanych przypadków częstoskurczu u płodów zastosowana terapia była skuteczna. 2.U większości płodów z częstoskurczem nie stwierdzono współistniejących anomalii strukturalnych serca. 3.Ustąpienie częstoskurczu związane z ukończeniem ciąży w terminie okołoporodowym miało miejsce w 72% przypadków.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona