Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Śluzak nawrotowy lewego przedsionka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Urszula Ablewska | Jacek Różański | Beata Kuśmierczyk | Irena Rawczyńska-Englert

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 223;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nawrotowy śluzak lewego przedsionka | echokardiografia

ABSTRACT
Przedstawiamy przypadek 52-letniej chorej ze śluzakiem nawracającym lewego przedsionka, żeby zwrócia uwagę jak ważna jest szybka diagnostyka, możliwa w obecnej dobie. W przypadku śluzaka wystarczająca jest diagnostyka nieinwazyjna. W 1985 r. na podstawie echokardiografii rozpoznano śluzaka lewego przedsionka, manifestującego się zaawansowaną niewydolnością lewokomorową serca. Chora poddana była leczeniu operacyjnemu. Po 15 latach pacjentka zaczęła odczuwaa duszność wysiłkową. Przez następne 20 miesięcy leczenia zachowawczego rozwinęła się niewydolność prawokomorowa. W październiku 2001 r. chora była ponownie hospitalizowana, a po badaniu echokardiograficznym i rozpoznaniu nawrotowego śluzaka w lewym przedsionku po raz drugi operowana. Manifestacja kliniczna śluzaków zależy od ich położenia, wielkości oraz ruchomości. Z powodu powikłań zatorowych, niewydolności serca a także nagłego zgonu chorzy ze śluzakami powinni bya pilnie operowani. Zalecana co 1 lub 2 lata kontrola echokardiograficzna z powodu możliwości nawrotu lub przerzutu śluzaka po operacji winna bya kontynuowana nie tylko przez 15 lat, ale również zawsze z powodu każdej dolegliwości chorego, niezależnie od czasu jaki upłynął od operacji.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona