Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE MAKING OF BROOMS AS A HANDICRAFT UNIQUE TO EDİRNE AND THE TERMS USED IN THE MAKING OF BROOMS
EDİRNE’YE HAS BİR EL SANATI OLARAK SÜPÜRGECİLİK VE SÜPÜRGECİLİKTE KULLANILAN TERİMLER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Rifat GÜRGENDERELİ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1414;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: The making of broom | vernacular language | Edirne broom | handicraft | broom terms. Süpürgecilik | halk dili | Edirne süpürgesi | el sanatı | süpürge terimleri.

ABSTRACT
Edirne hand-made broom, which was formerly used in the Edirne daily life as an important cleaning tool, has presently lost its function due to the technological advances, and has become a handicraft and a souvenir advertising Edirne culture. This article argues the verb “to sweep” in the historical process and the noun “a broom/besom” in terms of its word structure, and expresses them within the concept of vernacular language. Besides, the broom terms used in making brooms in Edirne have been classified and studied according to their production and utilization fields. Önceleri günlük hayatta önemli bir temizlik aracı olarak kullanılan Edirne el yapımı süpürgeleri, bugün teknolojinin ilerlemesiyle gerçek işlevini kaybederek Edirne kültürünü tanıtan bir el sanatı ve hediyelik ürün haline gelmiştir.Çalışmada; tarihi süreç içinde süpürmek fiili ve süpürge kelimesinin yapısı ele alınmış ve halk dili bağlamında ifade edilmiştir. Edirne süpürgeciliğinde kullanılan süpürgecilik terimleri, üretim ve kullanım alanlarına göre sınıflandırılmış ve incelenmiştir.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona