Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Mandibular condyle fractures and treatment methods

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mehmet Melih Omezli | Ertunc Dayi | Ferhat Ayranci | Göksel Simsek Kaya

Journal: Cumhuriyet Dental Journal
ISSN 2146-2852

Volume: 15;
Issue: 1;
Start page: 63;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Condyle | open reduction | mandible

ABSTRACT
Large majority of all mandibular fractures are localized on the condyle. Proper treatment of these fractures is important for preventing the functional and anatomic disorders that may occur subsequently.  However, the diagnosis and proper management of the fractured mandibular condyle is one of the controversial topics in maxillofacial trauma. In this paper, diagnosis and current treatment modalities of mandibular condyle fractures are reviewed. ÖZET Mandibula kırıklarının büyük bir kısmı kondiler sahada lokalizedir. Bu tip kırıkların uygun şekilde tedavisi bu bölgede daha sonradan oluşabilecek fonksiyonel ve anatomik bozuklukların gelişimini engellemek açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, kondil kırıklarının teşhis ve uygun tedavisi maksillofasiyal alanda tartışılan konulardan birisi olmuştur. Bu makalede, mandibular kondil kırıklarının teşhisi ve uygulanan tedavi yöntemleri gözden geçirilmiştir.Anahtar kelimeler: Kondil, açık redüksiyon, mandibula.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program