Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Małopłytkowość immunologiczna i inne pozawątrobowe zaburzenia w przebiegu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Monika Berendt-Obołończyk | Ewa Kazimierska | Krzysztof Sworczak

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 13;
Issue: 3;
Start page: 208;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: małopłytkowość | wirus zapalenia wątroby typu C

ABSTRACT
Wirus zapalenia wątroby typu C (w.z.w. C), poza przewlekłym zapaleniem wątroby (80%), następową marskością (20%) i pierwotnym rakiem wątroby (5%) może powodować uszkodzenie wielu innych układów i narządów. Do najczęściej opisywanych pozawątrobowych objawów w.z.w. C należy małopłytkowość, krioglobulinemia, porfiria skórna późna, błoniasto-rozplemowe zapalenie kłębuszków nerkowych, limfocytarne zapalenie tarczycy oraz limfocytarne zapalenie gruczołów ślinowych. W diagnostyce przyczynowej wyżej wymienionych chorób należy uwzględnić również zakażenie w.z.w. C.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program