Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Marskość i rak wątroby w przebiegu przewlekłego zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu b i c u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Magdalena Figlerowicz | Paweł Kemnitz | Anna Mania | Katarzyna Mazur-Melewska | Iwona Mozer-Lisewska | Arleta Kowala-Piaskowska | Justyna Pohland | Iwona Bręńska | Wojciech Służewski

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 3;
Start page: 147;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: marskość wątroby | wirus zapalenia wątroby typu B | wirus zapalenia wątroby typu C | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B i C (pzw B i pzw C) mogą prowadzić do marskości, raka i następnie do niewydolności wątroby. Cel pracy: Analiza częstości występowania ciężkich powikłań: marskości i raka wątroby w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub/i C u dzieci oraz charakterystyka kliniczna pacjentów, u których te powikłania stwierdzono. Materiał i metody: Badaniem objęto 627 dzieci (461 dzieci z pzw B, 120 dzieci z pzw C i 46 dzieci z pzw B/C), które pozostawały pod opieką Kliniki od 1991 do 2009 roku. Rozpoznanie ustalono na podstawie obrazu klinicznego, badań serologicznych, wirusologicznych. Ponadto u 382 (60,93%) dzieci wykonano biopsję wątroby. Wyniki: Marskość wątroby rozpoznano u 17 dzieci (2,71% całej analizowanej grupy i 4,45% pacjentów, u których wykonano biopsję). Wszystkie te dzieci uległy zakażeniu w warunkach szpitalnych. Cechy niewydolności wątroby stwierdzono u 7 dzieci (1,12% całej grupy, 41,18% dzieci z marskością). Raka rozpoznano u 1 chłopca z marskością wątroby w przebiegu pzw C. U większości dzieci z objawową marskością (6 pacjentów) rozpoznano współistnienie innych chorób przewlekłych: u 4 dzieci – zespół Downa, u 2 – wrodzone zaburzenia odporności. Wśród objawów klinicznych marskości wątroby obserwowano obrzęki i wodobrzusze, powiększenie śledziony, objawy nadciśnienienia wrotnego, zaburzenia krzepnięcia krwi, osłabienie, brak apetytu, bóle brzucha, żółtaczkę, ginekomastię. Wnioski: Czynnikiem zwiększającym ryzyko marskości i niewydolności wątroby w przebiegu zakażenia HBV i HCV u dzieci są wrodzone zaburzenia odporności i zespół Downa. Marskość wątroby u dzieci prowadzi do niewydolności narządu szybciej niż u dorosłych z pzw B i C.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona