Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

”Med mobilen i lomma” Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i sykehjem

ADD TO MY LIST
 
Author(s): May Helen Midtbust | Else Lykkeslet | Kirsti Skovdahl

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 77;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Omsorg ved livets slutt | pårørende | sykehjem | trygghet | familiefokusert pleie og omsorg

ABSTRACT
I dag og i årene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til økningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har pårørende hos seg i tiden rundt dødsfallet. Hensikten med studien var å øke forståelsen for hvordan det erfares å være pårørende ved livets slutt i sykehjem, og å få kunnskap om hvordan helsepersonell kan bistå familien i prosessen. Data ble samlet ved hjelp av semistrukturerte, individuelle intervju av seks pårørende som nylig erfarte å miste en av sine nære i sykehjem. De pårørende ble rekruttert fra to forskjellige sykehjem. Resultatet viser at pårørende opplever at døden i sykehjem kan være uforutsigbar og fremmed. Svingninger i sykdomsforløp og usikkerhet i forhold til tidsaspektet i forventet levetid, førte til at pårørende alltid måtte være tilgjenglig. Når møte med døden for mange er fremmed, beskriver pårørende behovet for trygghet i en ukjent situasjon.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions