Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM ADLI ŞİİRİNDE KİŞİ SUNUMU / MEHMET ÂKIF’S PRESENTATION OF THE CHARACTERS IN ÂSIM

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Betül MUTLU

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 3;
Start page: 154;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Mehmet Âkif Ersoy | Âsım | kişi sunumu | Mehmet Âkif Ersoy | Âsım | presentation of the characters

ABSTRACT
Mehmet Âkif Ersoy, sanatçılığında gerçekçiliği öncelemesine rağmen pek çok gerçekçi sanatçının aksine kişiliğiyle sanatçılığı arasına sınır koymaz. Gerçekçi sanatçı gerçeklik etkisi yaratmak için eserinde kendini gizler. Âkif ise tam tersine kendi sesini, anlattığı gerçekliğin bir parçası olarak kimi zaman doğrudan kimi zaman da kurguladığı kişilerle okuruna duyurur. Bunu yaparken de dramatik monologdan geniş ölçüde yararlanır. Onun en olgun eseri olan kabul edilen Âsım, şairin bu yaklaşımını örnekler niteliktedir. Âkif’in Milli Mücadele yıllarındaki etkili çalışmaları sırasında tefrika yoluyla Sebîlü’r-Reşad dergisinde yayımladığı ve 1924’te basımını tamamladığı Âsım, içeriğinin yanı sıra çok yönlü teknik yapısıyla da önemli bir eserdir. Makalede Âkif’in Âsım adlı eserindeki kişilerini sunma biçimi “Dramatik Monolog”, “Otobiyografik Malzeme” ve “Portre Çizimi” başlıkları altında incelenmiştir.Mehmet Âkif Ersoy doesn’t drow boundaries between his personality and his art. In contrast to other realist artist even if he gives enough importance to the realism. The real artist conceal his personality in order to create the impact of reality. However,Âkif prefers to tell what he wants to say as a part of his reality directly or through the characters he creates. While dough this, he usually use the method of dramatic monologue. His master piece, Âsım is an example of this attitude. Âsım, which serial published. In the of national struggle and printed in 1924, is an important master piece in terms of both. Its content and its structure. In this article. Mehmet Âkif’s way of presentation of the characters in Âsım is analyzed under the headlines “ Dramatic Monologue”, “Autobiographic Gradients” and “Portrait Description”
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?