Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MEHMET AKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNDE KUR’AN ETKİSİ VE DİN YOLUYLA İRŞAD / QURANIC EFFECTS ON THE POETRY OF MEHMET AKIF ERSOY AND GUIDANCE THROUGH THE RELIGION

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nurettin TURGAY

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 28;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Mehmet Akif | İslam | Quran | Quranic verses | religious guidance | poetry.

ABSTRACT
Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi, Emine Şerife Hanım (1836–1926) ve babası, Mehmet Tahir Efendi’dir (1826–1888). Yüksek Baytar Mektebini birinci olarak bitiren Mehmet Akif, Umur-i Baytariye (baytarlık işleri) Müdüriyetinde memurluğa başladı. Mehmet Akif Ersoy’un Kur’ân’a, Kur’ân tefsirine, camilere karşı sevgisi ve camilerde vazetme tutkusunun olduğu bilinmektedir. Onun “Safahat” adlı şiir kitabını incelediğimiz zaman, genelde şiirlerinin başında ayetlere yer verildiğine ve zaman zaman şiirlerinin arasında ayetlerin işlendiğine şahit oluruz. Mehmet Akif Ersoy Milli Mücadele yıllarında halkı dini yönden aydınlatmak ve onların manevi duygularını güçlendirmek için İstanbul’un Fatih, Süleymaniye, Balıkesir’in Zağanos Paşa, Kastamonu’nun Nasrullah camilerinde verdiği vaazlarda, Kur’ân’dan ayetleri işler. Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 yılında bir Pazar günü İstanbul’da vefat etmiştir.AbstractMehmet Akif Ersoy was born in 1873 in İstanbul. His mother’s name is Emine Şerife (1836-1926) and father’s name is Mehmet Tahir (1826-1888). His profession is veterinarian. He is a great poet, and a religious activist and a preacher and a writer and a politician and a sociologist as well. He had preached in lots of mosques in İstanbul and Kastamonu and Balıkesir and other cities during the Turkish national struggle. He had a great interest in Quranic interpretation. There are many poems in Safahat started with Quranic verses and there many containing Quranic verses inside. And his preaching was based on Quranic interpretation through which he was trying to enlighten the people. Mehmet Akif died in December 27, 1936 in İstanbul.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program