Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Memoirs of General Ben Bouwer

ADD TO MY LIST
 
Author(s): W Otto

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 11;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: General Ben Bouwer | Anglo-Boereoorlog | Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing | P. J. Ie Riche

ABSTRACT
Argiefbewaarplekke, kopieregbiblioteke en ander instansies wat historiese bronne bewaar is gewoonlik in die groter stede gesentreer. Vir die historikus wat nie in die stad woon waar die dokumente wat hy benodig bewaar word nie, skep dit 'n probleem. Gewoonlik selekteer so 'n historikus dan 'n onderwerp waarvan die bronne maklik bekombaar is.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program