Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Metaplazja żołądkowa dwunastnicy u dzieci - obserwacje własne.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Jadwiga Korenkiewicz | Grażyna Bała

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 7;
Issue: 3;
Start page: 171;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zapalenie błony śluzowej dwunastnicy | zapalenie błony śluzowej żołądka | zakażenie Helicobacter pylori | metaplazja żołądkowa dwunastnicy

ABSTRACT
Celem badania była ocena częstości występowania i nasilenia metaplazji żołądkowej dwunastnicy (mżd) u dzieci z jej zapaleniem. Badaniami objęto 532 dzieci, u których w trakcie endoskopii rozpoznano zapalenie dwunastnicy. U tych pacjentów wykonywano badanie histopatologiczne, barwiąc skrawki śluzówki dwunastnicy metodą H+E oraz PAS, w celu stwierdzenia istnienia metaplazji. Stopieñ nasilenia metaplazji oceniano w skali od 1 do 3. Metaplazję żołądkową dwunastnicy rozpoznano u 33 spośród 532 dzieci z zapaleniem błony śluzowej dwunastnicy (6,2%). Metaplazję I stopnia stwierdzono u 28 dzieci (85%), II stopnia - u 2 i III stopnia - u 3 dzieci. W 19 przypadkach współistniała ona ze stanami zapalnymi żołądka, u 13 dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori i u 1 pacjenta z celiakią. Nie stwierdzono choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Dzieci z metaplazją żołądkową wymagają szczegółowej opieki gastroenterologicznej, doboru odpowiedniego leczenia i ponownej endoskopii w razie nasilenia dolegliwości.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona