Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

METODOLOŠKI POSTUPCI I IZAZOVI PRIMJENE SAMOISKAZA I LONGITUDINALNIH NACRTA U ISTRAŽIVANJIMA RAZVOJA DELIKVENTNOG PONAŠANJA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Silvija Ručević

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 15;
Issue: 3;
Start page: 421;
Date: 2008;
Original page

Keywords: delikvencija | kriminalitet | longitudinalno istraživanje | transverzalno istraživanje | službeni podaci | samoiskaz | kohorta | retrospektivno | prospektivno

ABSTRACT
Ovim radom pruža se kratak pregled osnovnih pojmova i istraživačkih tehnika koje se koriste u izučavanju delikventnog ponašanja pri čemu je naglasak na metodološkim pitanjima primjene samoiskaza i longitudinalnih istraživanja. Većina istraživanja razvoja delikventnog ponašanja su transverzalnog tipa. Iako se njima dobivaju podaci o korelatima delikventnog ponašanja, ona pružaju malo dokaza o uzrocima, odnosno kako i zašto delikventno ponašanje započinje, traje i prestaje. Definiranje uzroka od izuzetne je važnosti za donošenje odluka i razvijanje adekvatnih preventivnih i terapijskih programa, a to je jedino moguće kroz longitudinalna istraživanja. S obzirom da i longitudinalna i transverzalna istraživanja imaju svoje prednosti i nedostatke, danas se najčešće kombiniraju obje vrste istraživanja.Većina današnjih istraživanja razvoja delikventnog ponašanja kao primarni izvor podataka koriste samoiskaz. Međutim, njegova upotreba je povezana s nizom metodoloških problema kao što su uzorkovanje, valjanost i pouzdanost. Ovi problemi se nastoje umanjiti korištenjem drugih izvora podataka, kao što su službeni podaci ili opažanje.Kombinacija različitih izvora podataka i longitudinalnih/transverzalnih istraživanja omogućuje istovremeno izučavanje i uspoređivanje više kohorti, praćenje tijeka razvoja delikventnog i kriminalnog ponašanja od djetinjstva do odrasle dobi te prikupljanje podataka iz više izvora o različitim oblicima socijalnog ponašanja od kojih su neki dobno specifični.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?