Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Miasta podwójne w państwie krzyżackim – przykład Torunia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krantz-Domasłowska, Liliana

Journal: RIHA Journal
ISSN 2190-3328

Start page: 0067;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
Toruń to pierwszy na terenie państwa krzyżackiego przykład miasta podwójnego. Wczesna, trzynastowieczna metryka Starego i Nowego Miasta skłania do pytania o przyczyny, jak i oczekiwania związane z lokacją nowego ośrodka. Kolejne takie układy w Elblągu, Braniewie, Królewcu i Gdańsku są późniejsze, każdy z nich prezentuje swoją indywidualną historię, a Toruń na tym tle szczególnie się wyróżnia. W tekście przywołuję kontekst historycznych uwarunkowań towarzyszących powstaniu toruńskiej aglomeracji, który staram się poszerzyć o czynniki artystyczne mogące uzupełnić wiedzę o relacjach między obydwoma miastami. Są to: układ urbanistyczny, topografia sakralna, formy i parametry głównych świątyń. Wszystkie te komponenty tworzą spójny obraz Nowego Miasta Torunia powiązanego ściśle z krzyżackim zarządcą.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?