Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Międzynarodowe podstawy prawne ochrony zdrowia środowiskowego dzieci - problemy europejskie i polskie. Część I. Podstawy prawne i problemy europejskie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zbigniew Rudkowski | Edmund Anczyk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 2;
Start page: 87;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zdrowie środowiskowe | CEHAPE | zdrowie publiczne | zdrowie dzieci

ABSTRACT
W pracy wymieniono podstawy prawne, na których opiera się działalność na rzecz zdrowia środowiskowego dzieci, ujęta w programie europejskim WHO/CEHAPE, ustalonym w Budapeszcie w 2004 r. Program ten zawiera 4 regionalne cele priorytetowe: poprawę zaopatrzenia w wodę i zwalczanie biegunki u dzieci, profilaktykę wypadków u dzieci, zapobieganie chorobom układu oddechowego łącznie z astmą, usuwanie zagrożenia toksynami środowiskowymi, w tym metalami ciężkimi, np. ołowiem i in. W oparciu o materiały konferencji, która odbyła się w Wiedniu w 2007 r. przedstawiono niektóre problemy występujące w krajach europejskich.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program