Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Mikologiczna kontrola dystansowa ontocenoz narządowych dzieci zdrowych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Ejdys

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 13;
Issue: 2;
Start page: 95;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzyby drożdżopodobne | ontocenozy | zdrowe dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: U dzieci ogólnie zdrowych kontakt z grzybami potencjalnie chorobotwórczymi najczęściej kończy się eliminacją grzyba z ustroju dziecka. Z badań własnych wynika, że tak się dzieje na ogół w około 65% przypadków. U reszty dzieci istnieje podejrzenie, że mamy do czynienia ze stanami komensalizmu lub kolonizacji, które mogą przejść w nosicielstwo. Jednorazowe przebadanie dziecka, przy braku widocznych objawów chorobowych, nie daje podstaw do jednoznacznego określenia rodzaju związku, w jakim pozostaje organizm dziecka i grzyb potencjalnie chorobotwórczy. Cel pracy: Celem badań była analiza różnicująca nabywanie grzybów przez zdrowe dzieci na czasowe i permanentne oraz określenie czynników predysponujących do czasowego wstępowania grzybów (komensalizm, kolonizacja) i stanu nosicielstwa. Materiał i metody: Materiałem do badań były wymazy z jamy ustnej, gardła i nosa 34 dzieci, zbadanych dwukrotnie w odstępie 5-letnim, w wieku 7 i 12 lat, o tej samej porze roku. Wybrana grupa dzieci nie była leczona z powodu grzybic i nie chorowała na żadną z chorób predysponujących do zakażeń grzybami, takich jak: gruźlica, astma, awitaminozy czy cukrzyca. Każde z badanych dzieci otrzymało do wypełnienia przez rodziców ankietę, w której zawarte są informacje dotyczące diety dziecka, warunków środowiska, przebytych chorób, ewentualnego leczenia szpitalnego oraz stosowanej antybiotykoterapii. Wyniki: W pierwszym badaniu grzyby zanotowano u 7 dzieci, w drugim - u 9, częstość występowania grzybów wyniosła odpowiednio 20,6% i 26,5%, przy czym tylko u 3 (8,8%) dziewcząt grzyby wyizolowano w obu badaniach. W wieku młodszym ontocenozą najczęściej zasiedlaną przez grzyby była ontocenoza gardła (8 izolatów), natomiast w wieku nastoletnim jama ustna (12 izolatów). Dzieci z infekcją w obu badaniach miały grzyby w jamie ustnej i gardle, ale w różnym czasie i w innych ontocenozach. Od dzieci 7-letnich wyizolowano 10 izolatów należących do trzech gatunków z rodzaju Candida: C. albicans, C. krusei i C. tropicalis. W wieku 12 lat zanotowano 13 izolatów należących do: C. albicans, C. glabrata i C. tropicalis. U dzieci 7-letnich dominantem gatunkowym była Candida albicans, natomiast u dzieci 12-letnich nieco częściej notowano C. tropicalis. Wnioski: Aktualnie można się tylko domyślać, że dzieci, u których notowano grzyby dwukrotnie mogą byæ ich nosicielami. U dzieci z infekcjąjedno-razową status fizjologiczny współżycia z grzybem jest nie do określenia. Jednak wszystkie wyniki dodatnie należy braæ pod uwagę w kontekście potencjalnego zachorowania w przyszłości na grzybice pochodzenia drożdżakowego. Podstawą do wniosków byłoby dopiero poszerzenie badań w tym kierunku.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona