Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Misli i sjećanja

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Catherine Mackintosh

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 14;
Issue: 21;
Start page: 51;
Date: 2010;
Original page

Keywords: rana glazba | komorna glazba | pjevanje | ples | obitelj | amaterizam | crkva | nastava glazbe u srednjoj školi | istraživanje | povijesna glazbala | barokna violina | holistička koncepcija | skupno muziciranje | Royal College of Music | Aestas Musica | Varaždinske barokne večeri | Varaždinski komorni orkestar | Muzička akademija Zagreb

ABSTRACT
Krenuvši od osobnih početaka u glazbi, vezanih uz komorno muziciranje i pjevanje u obitelji i crkvi te aktivno muziciranje i ples u školskom uzrastu, naglašava se ishodište osobnog interesa za Staru glazbu u kontekstu učenog amaterizma, kvalitetne nastave glazbene umjetnosti u općeobrazovnoj školi te poduke u plesu. Ističe se odlučujući utjecaj tih glazbenih iskustava na kasniji profesionalni razvoj tijekom akademskog studija violine, kao i važnost sinergije kritične mase glazbenika, koji su stekli temelje aktivnog muziciranja u sklopu britanskog sustava glazbene nastave u općeobrazovnim školama, te tako razvili težnju za istraživanjem i eksperimentiranjem, te spontanošću i iskrenošću glazbenog izražavanja. Proizlazi da su pokretačku ulogu odigrale upravo kvalitete, razvijene aktivnim muziciranjem u općeobrazovnoj školi, a ne formalno akademsko glazbeno obrazovanje. Uz to se naglašava i značaj međunarodne razmjene znanja i iskustava među umjetnicima koji su istodobno na raznim geografskim područjima zastupali slične umjetničke stavove. Sve je to rezultiralo, nakon višegodišnjeg ignoriranja, konačnim prihvaćanjem Stare glazbe od strane glazbene struke i akademskih institucija. Time je i iskustvo podučavanja postalo novim snažnim poticajem daljnjeg razvoja, kako na osobnom, tako i na širokom međunarodnom planu. Osnivanjem Međunarodne ljetne škole barokne glazbe i plesa „Aestas Musica“ te suradnjom s Varaždinskim baroknim večerima, taj je razvoj potaknut i u Hrvatskoj. Snažno se zastupa stav da umjetnička naobrazba, temeljena na svestranosti, sinkretizmu i holističkom pristupu, doprinosi razumijevanju glazbe u znatno većoj mjeri nego konvencionalna poduka. Ta je postavka u Hrvatskoj već dala vrijedne rezultate u umjetničkom i pedagoškom radu novog naraštaja glazbenika te se javlja potreba za njenim ugrađivanjem u kurikulum akademskog studija glazbe u Hrvatskoj.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program