Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MJERENJE STAVOVA PREMA ŽRTVAMA SILOVANJA: Modifikacija Fieldove skale stavova prema silovanju

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Željka Kamenov | Tajana Ljubin | Maja Vurnek

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 271;
Date: 2004;
Original page

Keywords: stavovi o silovanju | žrtve silovanja | Fieldova skala stavova prema silovanju

ABSTRACT
U posljednjih tridesetak godina u svijetu raste interes za ispitivanje stavova prema silovanju. U Hrvatskoj se tek u skorije vrijeme započelo s istraživanjem u ovom području, no zasad nema standardiziranog instrumenta za mjerenje stavova prema silovanja. Stoga je cilj ovog rada provjeriti jednu od najpopularnijih mjera - Fieldovu skalu stavova prema silovanju te, ukoliko sadržajna i psihometrijska analiza to pokažu potrebnim, predložiti njenu modifikaciju za primjenu na hrvatskom uzorku.Istraživanje je provedeno na uzorku od 473 zagrebačkih studenata 1. i 2. godine različitih studijskih usmjerenja (245 djevojaka i 228 mladića). Kao vanjski kriterij valjanosti korištena je Skala mitova o silovanju.Rezultati su pokazali da se faktorska struktura skale iz Fieldovog istraživanja nije ponovila na hrvatskom uzorku, a analiza čestica je pokazala da skala mjeri srodne, ali ipak različite predmete mjerenja. Skala je modificirana prema dva kriterija: a) izuzete su čestice koje se odnose na uvjerenja u uzrocima silovanja i b) izuzete su čestice čija je korelacija s ukupnim rezultatom manja od 0.30. Predložena modifikacija sadrži 16 čestica koje se odnose na stav prema žrtvama silovanja. Nova skala ima jednofaktorsku strukturu i pokazala se visoko interno konzistentnom (α = 0,87) te u visokoj korelaciji s vanjskim kriterijem.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?