Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Model przeżycia dla polskiej populacji chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Krzeski | Andrzej Habior | Włodzimierz Zych | Ewa Kraszewska | Bohdan Milewski

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 355;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: model przeżycia | pierwotna żółciowa marskość wątroby

ABSTRACT
Spośród różnych modeli przeżycia chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby największą popularność zdobył model opracowany w Mayo Clinic. Jego przydatność sprawdzono na polskiej populacji chorych. Analizie poddano 116 chorych i stwierdzono, że ich rzeczywiste przeżycie nie pokrywa się z przeżyciem wyliczonym według modelu. Następnie na podstawie danych dotyczących 162 pacjentów stworzono, według metody regresji Coxa, własny model przeżycia. W tym modelu jedynym parametrem istotnym dla rokowania jest stężenie bilirubiny we krwi oznaczone w momencie rozpoznania choroby. Opracowany model sprawdzono na niezależnej grupie chorych i wykazano zgodność wyliczonego przeżycia z przeżyciem faktycznym. Własny model przeżycia chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby opiera się na wzorze: S(t,X)=S0(t)exp1,11[ln(bilirubina w mg/dl)]. Może on być z łatwością stosowany w codziennej praktyce klinicznej.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program