Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Modeliranje sistema prostorskega planiranja z metodami modeliranja poslovnih in informacijskih sistemov

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Boštjan Cotič

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 100;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: informacijski sistemi | model | modeliranje | poslovni sistemi | reinženiring | urbanistično planiranje

ABSTRACT
Prostorsko planiranje je več kot le skupek različnih znanj in metodologij. Je enovit sistem, ki ima svoj življenjski ciklus. Menimo, da je proces prostorskega planiranja mogoče opredeliti tudi kot svojevrsten informacijski ali poslovni sistem. Ker je klasična deskriptivna analiza lahko subjektivna in nenatančna, bi lahko uporabili orodja za modeliranje, ki so se izoblikovala na področju razvoja poslovnih in informacijskih sistemov. Tako izdelani modeli so odlična podlaga za analizo in morda tudi reinženiring celotnega sistema. V članku je predstavljeno trenutno stanje na področju modeliranja poslovnih in informacijskih sistemov. Cilj prispevka je, da predstavi in na grobo opredeli, kateri izmed načinov modeliranja bi bil najprimernejši za sistem prostorskega planiranja.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?