Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MODERNLEŞME SÜRECİNDE MEDYANIN ROLÜ: YAKLAŞIMLARIN SINIRLANMASI SORUNU / ROLE OF MEDIA IN MODERNIZATION PROCESS: MATTER OF CONTRACTION OF APPROACHES

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sedat CERECİ

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 7;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Modernize | Media | Tecnology | Problem.

ABSTRACT
İnsan doğasının ve zorunlulukların sonucunda ortaya çıkan yeni buluşlar, teknikler ve yaklaşımlar modernliği yaratırken, teknolojinin en görkemli ve yaygın araçları olan medya da modernliğin başat unsurları olarak yaşamın içinde yerini almıştır. Modern yaşamı ideal olarak benimseyip teknoloji temeli üzerinde yaşamaya alışan az gelişmiş toplumların bireyleri, medyadan edindikleri verilerle yaşamlarına yön verirken, tüm yaşam dinamiklerini de medya temeli üzerinde biçimlendirmektedir. Hazır düşünce ve imge paketleriyle insanların pek çok işini kolaylaştırma, sıkıntılarını giderme, sorunlarını çözme yöntemleri öneren medya, insanların daha az düşünüp daha az hayal kurarak düşünce ve imgelemlerinin daralmasına da neden olmaktadır.AbstractNew inventions and technics and approaches which were emerged atthe end of human nature and necessities created modernism and media that are the most enormous and common instruments of technology got involved in modern life as main components. People who are persons of societies and who adopted modern life as an ideal sometimes direct their lives via datas from media and shape their life dynamics on media base. Media that facilitates lives of people and resolves problems of people and advise solutions for their problems sometimes causes contraction in think and imaginations of people. Media are naturally concerned with thinking
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?