Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Modifikacija površine poliesterske tkanine nanočesticama tribomehanički aktiviranoga prirodnog zeolita (TMAZ) / Surface Modification of Polyester Fabric with Tribomechanically Activated Natural Zeolite (TMAZ) Nanoparticles

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ana Marija GRANCARIĆ | Ana Marija GRANCARIĆ | David McCALL

Journal: Polimeri
ISSN 0351-1871

Volume: 28;
Issue: 4;
Start page: 219;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nanočestice | PET tkanina | površinsko modificiranje | TMAZ | UV zaštita / nanoparticles | PET fabric | surface modification | UV protection | zeolite

ABSTRACT
Europski tekstilci udruženi u European Technology Platform for the Future of Textile donijeli su devet smjernica za razvoj tekstilstva u Europi. Nova primjena tekstilne tehnologije za izradu materijala visokih svojstava (medicinski tekstil, tekstil za zaštitu i sport) jedna je od njih. U skladu s tim, ovaj rad je pokušaj modifikacije površine poliesterske tkanine nanočesticama tribomehanički aktiviranog zeolita (TMAZ) radi postizanja veće UV zaštite. Sposobnost zaštite poliesterskom tkaninom namijenjenom uglavnom za ljetnu odjeću od nepovoljna UV zračenja ispitana je nakon površinskih modifikacija – alkalne hidrolize i obrade nanočesticama TMAZ-a te optičkog bijeljenja. Poliesterska tkanina od poli(etilen-tereftalata) površinski je modificirana alkalnom hidrolizom u natrijevoj lužini uz dodatak ubrzivača. Nanočestice TMAZ-a i optičko bjelilo Uvitex ERN-P (Ciba) naneseni su na površinu poliesterske tkanine termosol-postupkom. Površina tkanine istražena je skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM). Određen je zaštitni učinak na UV zračenje te utjecaj na bjelinu (e. CIE whiteness, WCIE) i požućenje (e. Yellowing Index, YI) tkanine. Učinak površinskih modifikacija uspoređen je s učinkom UV apsorbera Tinofast PES (Ciba), posebno namijenjenoga za UV zaštitu. Postojanost obrade ispitana je nakon pranja. Alkalnom hidrolizom poliesterske tkanine dolazi do površinske modifikacije poliesterskog vlakna te tkanina poprima estetski izgled nalik na svilu. Obradom nanočesticama TMAZ-a ispunjavaju se napukline na alkalno hidroliziranoj poliesterskoj tkanini, dajući joj bolju adsorptivnost, dok estetski izgled ostaje. Optičkim bijeljenjem povećava se bjelina i UV zaštita. Optičko bjelilo i nanočestice TMAZ-a pokazuju sinergijski učinak na povećanje bjeline i UV zaštite. Primjenom nanočestica TMAZ-a na modificiranoj tkanini postignuta je podjednaka UV zaštita kao primjenom UV apsorbera, koja se neznatno smanjuje u pranju. / Textile Scientists, united in the European Technology Platform for the Future of Textiles, established nine topics as guidance for future textile development. New textile application for achieving the materials for human performance (medical, protective and sports) is one of them. This paper is an attempt to modify the surface of polyester fabric with nanoparticles of tribomechanically activated zeolite (TMAZ) for achieving better UV protection. Polyester fabric protective ability from UV radiation (UV-R) was investigated after different treatments - alkaline hydrolysis, TMAZ nanoparticle treatment, and optical brightening. Polyester fabrics of poly(ethylene-terphtalate) was alkaline hydrolyzed in sodium hydroxide with addition of accelerator for achieving silk-like fabric for summer clothing purposes. TMAZ nanoparticles and optical brightener Uvitex ERN-P (Ciba) were applied on polyester fabric surface by thermosol process. Fabric surface was investigated by SEM. UV protection with modified fabric; fabric whiteness (CIE whiteness, CIEWH) and yellowness (Yellow Index, YI) were determined. The effect of surface modification was compared with the effect of UV absorber, Tinofast PES (Ciba) commercial product specially produced for UV protection. For the durability of treatment the fabrics were washed. Alkali hydrolysis modifies the surface of polyester fabric resulting in silk-like fabric. The treatment with TMAZ nanoparticles fills out the pits on fabric surface resulting in better adsorption, and retaining the silk-like appearance. Optical brightening increases the fabric whiteness and UV protection. Optical brightener and TAMZ nanoparticles show synergism in whiteness and UV protection increment. Modification with TMAZ nanoparticles results in UV protection similar to the one using UV absorber, which slightly goes off in the washing process.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?