Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MOGUĆI PRISTUP RODU I SPOLU U SOCIJALNOM RADU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vanja Branica

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 301;
Date: 2004;
Original page

Keywords: spol i rod u socijalnom radu | socijalni rad sa ženama | obrazovanje socijalnih radnika

ABSTRACT
Suvremeni trendovi u obrazovanju socijalnih radnika ističu potrebu za obrazovanjem koje uključuje rodno/spolna pitanja i perspektivu. Stoga su nastavnice i asistentice Studijskog centra socijalnog rada sudjelovale na dva seminaru pod nazivom “Gender Issues in Social Work”, koji su se održali tijekom 2003. godine u ukupnom trajanju od šest dana. Cilj seminara bio je educirati i senzibilizirati polaznice za pitanje spola i roda u radu socijalnih radnika, te pokrenuti razmišljanja i ideje o integriranju tog sadržaja u obrazovni program Studijskog centra socijalnog rada kao prvu stepenicu za stvaranje rodno/spolno senzibiliziranog curiculumma. Evaluacija seminara pokazala je da su sudionice bile zadovoljne seminarom, njegovim sadržajem i organizacijom. U radu se daje prikaz sadržaja seminara koji je podijeljen u dvije cjeline. Prvi dio odnosi se na proces socijalizacije i njegov utjecaj na formiranje identiteta žene. Također govori o raspodjeli moći između muškaraca i žena. U drugom dijelu navodi se nekoliko smjernica za rad socijalnih radnika sa ženama.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions