Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Mõistuse suutlikkuse piiridest

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Leo Näpinen

Journal: Studia Philosophica Estonica
ISSN 1406-0000

Volume: 1.3;
Start page: 81;
Date: 2008;
Original page

Keywords: mõistus | eesmärk | organiseerimine | iseorganiseerumine | ajalugu | Aristoteles | Fr. A. Hayek | K. R. Popper | G. Soros

ABSTRACT
Toetudes Friedrich August Hayeki spontaansete kordade ja George Sorose poolt teostatud Karl Raimund Popperi avatud ühiskonna mõiste edasiarendusele ning autori enese tööle iseorganiseerumise ja organiseerimise mõistete eksplitseerimisel, näidatakse, et mõistuse suutlikkusele maailma muutmisel (konstrueerimisel ja organiseerimisel) seab piirid iseorganiseerumine—struktuuride spontaanne, s.o. loomulik, ilma välise korrastava põhjuseta, tekkimine. Spontaansuse õitsenguks peavad valitsema teatavad üldised, suures koosluses käitumise reeglid. Iseorganiseeruva ja evolutsioneeruva reaalsuse, kuhu me ise kuulume, mõistmine on ebatäiuslik (s.o. see ei saa olla neutraalne või objektiivne või täielik) jameie tegevusel on ettekavatsemata tagajärjed. Kõik loomulik-ajaloolised süsteemid organiseeruvad ise kui avatud süsteemid omaeneste eesmärkidega ja spontaanse käitumisega terviklikus iseorganiseeruvas maailmas.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions