Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

MONSOONS MUDE AND GOLD
MUSONLAR GEMİ VE ALTIN

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Paul LUNDE | Abdullah Mesut AĞIR

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 255;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Monsoons | Ducat | Mansa Musa | Indian Ocean. Musonlar | Ducat | Mansa Musa | Hint Okyanusu.

ABSTRACT
The “global economy” of the Middle Ages was created by linking the Indian Ocean trading networks with those of the Mediterranean Sea and its African and European hinterlands. These products, together with ceramics, textiles and sugar provided from Egypt and Syria, reached European markets almost exclusively through the Italian maritime republics of Amalfi, Pisa, Genoa and Venice. Especially the direction of the monsoon winds in the Indian Ocean and the course of the Venice trade ships were at the same direction. Thereby, Venice trade ships set out toward the end of August and made their way slowly through the Adriatic and the Aegean to Cyprus and Alexandria, timing their arrival there to coincide with the availability of monsoon-borne and by this way the products which are ned carried through Europe. İt is important to emphasize this subject that North Europe economy depends on this Monsoons where they became at Indian Ocean. As a maritime republic dedicated itself to the international trade, Venice was an anomaly in a feudal Europe that measured wealth by land, not money. Therefor this idea were encouraging their believing about ending the monopoly of the Muslim trade at the Indian Ocean. Ortaçağın global ekonomisini Hint Okyanusu ticaret hattı ile Akdeniz, Afrika ve Avrupa Hinterlantları arasındaki ticaret bağlantısı teşkil ediyordu. Avrupa ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak Batı dünyasının gereksinim duyduğu ve Mısır ile Suriye’den tedarik edilen şeker, tekstil, seramik gibi ürünler Amalfi, Pisa, Ceneviz ve Venedik gibi İtalyan Cumhuriyetleri aracılığıyla Avrupa pazarlarına taşınmaktaydı. Özellikle Hint Okyanusu üzerindeki muson rüzgârlarının yönleriyle Venedik ticaret gemilerinin rotaları aynı doğrultudaydı. Bu suretle Ağustos ayının sonuna doğru İtalya’dan ayrılan gemiler, Adriyatik, Ege ve Kıbrıs rotasından İskenderiye’ye ulaştığı esnada musonlarla karşılaşarak onun etkisinden faydalanır ve gereksinim duyulan mallar bu suretle Avrupa’ya taşınırdı. Kuzey Avrupa ekonomisi işte Hint Okyanusunda oluşan bu musonlara bağlıydı. Zenginliğin toprakla ölçüldüğü Feodal Avrupa dünyasının aksine kendisini ticarete adamış olan Venedikliler, zenginliğin ve iktidarın kaynağının ticaretten ve altından geçtiğine inanmaktaydılar. Onların bu inancı Müslümanların Hint Okyanusu üzerindeki ticaret üstünlüğünü kırmak gibi bir rüyasını da kamçılamaktaydı.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions