Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Morfina w leczeniu bólu u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową. Czy dobrze znamy ten lek? Jak go bezpiecznie stosować?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aleksandra Kotlińska-Lemieszek | Ewa Bączyk | Aleksandra Ciałkowska-Rysz | Jacek Łuczak

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 67;
Date: 2010;
Original page

Keywords: morfina | ból nowotworowy | zalecenia | rotacja opioidów | leczenie skojarzone opioidami

ABSTRACT
W artykule przedstawiono charakterystykę morfiny stosowanej drogą doustną i parenteralnie, zezwróceniem szczególnej uwagi na właściwości farmakokinetyczne leku ważne w praktyceklinicznej, objawy niepożądane i interakcje. Na podstawie ponad 20-letniego doświadczeniaw leczeniu bólu u chorych na nowotwór, według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia,zaprezentowano aktualne zalecenia dotyczące stosowania morfiny, z uwzględnieniem osóbw podeszłym wieku, z niewydolnością wątroby i nerek.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program